Informacje o zawodach

VII Mistrzostwa Szczecina w pływaniu dla dzieci – Alsecco Cup

Termin – 29 października 2021r. (piątek)

Miejsce – pływalnia Floating Arena ul.Wąska 16

Organizatorzy – Spólka Alsecco oraz Miejski Klub Pływacki w Szczecinie

Program zawodów

 • godz. 10:00 – 10.30 weryfikacja zawodników
 • godz. 10:30 – 11.00 rozgrzewka
 • godz. 11.00 – rozpoczęcie zawodów
 • godz. 13:00 - wręczenie nagród, losowanie

12 indywidualnych konkurencji oraz sztafeta stylem dowolnym

 • 1 - 25 m grzbietem dziewcząt rocz. 2012
 • 2 - 25m grzbietem chłopców rocz. 2012
 • 3 – 25m grzbietem dziewcząt rocz. 2011
 • 4 – 25m grzbietem chłopców rocz. 2011
 • 5 – 25m grzbietem dziewcząt rocz. 2010
 • 6 – 25m grzbietem chłopców rocz. 2010
 • 7 – 25m kraulem dziewcząt rocz. 2012
 • 8 – 25m kraulem chłopców rocz. 2012
 • 9 – 25m kraulem dziewcząt rocz. 2011
 • 10 – 25m kraulem chłopców rocz. 2011
 • 11 – 25m kraulem dziewcząt rocz. 2010
 • 12 – 25m kraulem rocz. 2010
 • 13 – sztafeta 6x25 m mieszana (3 dz + 3 chł) stylem dowolnym

Uczestnictwo:

 • Reprezentacja szkoły może liczyć do 3 zawodników w każdej konkurencji.
 • Każdy zawodnik ma prawo do jednego startu indywidualnego oraz sztafety.
 • Uczniowie muszą posiadać umiejętność radzenia sobie na głębokiej wodzie
 • W Zawodach można uczestniczyć po uprzednim zgłoszeniu udziału na stronie internetowej: www.zawody.alsecco.pl
 • W zawodach biorą udział uczniowie szczecińskich szkół podstawowych z rocznika 2012, 2011 i 2010.
 • Z rywalizacji wykluczeni są zawodnicy zrzeszeni w klasach sportowych pływackich i klubach pływackich.
 • Uczniowie startujący w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców z adnotacją o braku przeciwwskazań medycznych - opiekunowie dostarczają oświadczenia w biurze zawodów podczas weryfikacji.
 • Limit uczestników – 220 osób

Punktacja i nagrody

W poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują dyplomy, medale i nagrody rzeczowe za zajęte miejsca 1- 3 oraz punkty dla drużyny wg regulaminu zawodów MKP (wszyscy zawodnicy punktują ). Za 1-3 miejsce drużynowo szkoły otrzymują puchary.

WAŻNE:

 • Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności, zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi organizacji imprez sportowych (obowiązujące przepisy obowiązują do dnia 30 września)
 • Limit zawodników – 250 osób zgodnie z wytycznymi GIS
 • Każdy uczestnik zawodów musi podpisać oświadczenie COVID
 • Za posiadanie indywidualnych oświadczeń i deklaracji odpowiedzialni są opiekunowie szkół (wzory w załącznikach)
 • Za dyscyplinę, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie obostrzeń przez zawodników
 • odpowiedzialni są opiekunowie/trenerzy
 • Na obiekcie obowiązuje nakaz noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w przypadku pojawienia się nowych rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących pandemii COVID.